Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwazja ekologiczna

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), ekspansja ekologiczna [łac. invasio = szturm, atak, gr.kos = dom, domostwo + lógos = nauka], zjawisko migracyjne polegające na zasiedleniu przez osobniki terenów nowych, niezajętych do tej pory przez żadną populację tego gatunku. Jeśli następuje przy tym rozszerzenie areału zajmowanego przez gatunek, mówi się o inwazji skutecznej. Inwazji ekologicznej towarzyszą często eksplozje ekologiczne, czyli ogromny wzrost liczebności populacji na nowych terenach, niewystępujący w miejscach dotychczas zasiedlanych. Przyczyn inwazji ekologicznej upatruje się w izolacji kontynentów, która spowodowała, że nie w każdym przypadku wykształciły się pełne zespoły równoważnych pod względem ekologicznym gatunków. Sprzyja jej też rozwój transportu, wymiany handlowej i podróże, które umożliwiają przedostawanie się gatunków, zwłaszcza synantropijnych (synantropy), z jednego kontynentu na drugi. Gatunki zawleczone po okresie aklimatyzacji bardzo często rozpoczynają ekspansję, włączając się w lokalny układ stosunków ekologicznych. Miejsce gatunku inwazyjnego w nowych warunkach środowiska zależy od rodzaju łańcuchów pokarmowych, w jakie zostanie włączony. Niezamierzone zawleczenie gatunków, wynikające z realizacji planów gospodarczych i związanych z tym przekształceń środowiska, może prowadzić do katastrof ekologicznych. Najgroźniejsze skutki inwazji ekologicznej obserwuje się na wyspach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt