Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwentaryzacja

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z modyłów podsystemu Gospodarka Towarowa. W podsystemie Gospodarka towarowa proces inwentaryzacji uruchomiany jest celem dokonania spisu z natury stanów drewna oraz zapasu materiałów, towarów i użytków ubocznych.
Proces inwentaryzacji obejmuje:
- definicję inwentaryzacji, to jest ustalenie zakresu danych;
- wydruk arkusza spisowego;
- wprowadzenie danych spisu z natury;
- rozliczenie wyników z ustaleniem różnic;
- przekazanie różnic do podsystemu Finanse i księgowość.
Wszystkie dane z dokumentów przychodowych i rozchodowych automatycznie zapisywane są na kartotece zmian artykułów. Informacje te pozwalają na uzyskiwanie bardzo wielu analiz i zestawień według zadanych warunków.
Dane zaewidencjonowane w gospodarce towarowej przekazywane są do innych podsystemów LAS oraz korzystają z nich inne programy takie jak Market oraz Dłużnik.
Dzięki specyficznej budowie modułu inwentaryzacji możliwie jest jej przeprowadzenie w dowolnym momencie w stosunku do dowolnego magazynu, w szczególności magazynu otwartego, jakim jest magazyn drewna.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt