Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwentaryzacja baz surowcowych runa leśnego

(uboczne użytkowanie lasu), działania, prowadzące do rozpoznania wielkości, charakteru i lokalizacji baz surowcowych runa leśnego. Wyróżnia się inwentaryzację: 1. statystyczną, opartą  na danych ze skupu owoców lub grzybów (którymi dysponuje GUS), 2. ankietową (zbieranie danych drogą rozprowadzania ankiet) oraz 3. bezpośrednią, polegającą na zbieraniu danych bezpośrednio w terenie, np. na zakładanych powierzchniach próbnych. W Polsce dane dotyczące wielkości bazy płodów runa leśnego oparte są na wielkości skupu. Są one znacznie zaniżone, nie obejmują bowiem zbioru dokonywanego na potrzeby własne gospodarstw domowych oraz do sprzedaży na placach targowych i przy drogach. Inwentaryzację bezpośrednią prowadzi się lokalnie, celem rozpoznania zasobów leczniczych gatunków chronionych, mogących stanowić przedmiot pozyskania na podstawie wydawanych zezwoleń.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa

Powiązane hasła

płody runa leśnego

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt