Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwentaryzacja lasu

(urządzanie lasu), system zbierania, archiwizowania, analizowania i aktualizowania informacji o stanie zasobów leśnych. Uzyskane dane są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, głównie na poziomie nadleśnictwa oraz na wyższych poziomach zarządzania lasami. Na poziomie nadleśnictwa celem inwentaryzacji lasu, prowadzonej w ramach kolejnej rewizji urządzeniowej, jest rozpoznanie i opisanie stanu lasu oraz zaprojektowanie wskazań gospodarczych dla poszczególnych drzewostanów i gruntów leśnych niezalesionych, a także opisanie gruntów przeznaczonych do zalesienia i pozostałych gruntów nieleśnych nadleśnictwa, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzenia lasu. Efektem takiej inwentaryzacji jest opis taksacyjny, wykazy i zestawienia charakteryzujące stan lasu oraz mapy leśne.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
"Urządzanie lasu" Jaszczak R., Magnuski K., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt