Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwentaryzacja stanu lasów o powierzchni do 10 ha

(urządzanie lasu), opis taksacyjny lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha. Zadania dla tych lasów z zakresu gospodarki leśnej na podstawie tej inwentaryzacji, w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa określa decyzja starosty a dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – określa nadleśniczy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa o lasach z 28 września 1991 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt