Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwestor

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), osoba uczestnicząca w procesie budowlanym i odpowiedzialna za jego przeprowadzenie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do obowiązków inwestora należy zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów; 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 4) wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych  przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Inwestor powołuje kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zleca prowadzenie nadzoru autorskiego projektantowi nad realizacją projektu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt