Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwestycje długoterminowe

(ekonomika leśnictwa), aktywa trwałe, nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z  nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności  aktywa  finansowe  oraz  te  nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez  jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Bardzo istotnym problemem, oczekującym dopiero na rozwikłanie, jest sprawa uprawnień do władania przez LP poszczególnymi inwestycjami długoterminowymi w ogóle, oraz wiązka uprawnień majątkowych i niemajątkowych, która przysługuje LP przy władaniu tymi aktywami majątkowymi.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt