Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

izoenzymy

Białka katalizujące tę samą reakcje metaboliczną, ale różniące się składem aminokwasowym, czego efektem są różnice w ich właściwościach fizycznych(przede wszystkim w ładunku elektrycznym) i katalitycznych (aktywności enzymatycznej i sposobie jej regulacji przez komórkę) oraz w strukturze przestrzennej, dzięki czemu można odróżnić je od siebie na podstawie właściwości biochemicznych, takich jak ruchliwość elektroforetyczna. Zaliczane są do markerów genetycznych.
Większość gatunków drzew posiada opracowane markery izoenzymowe, niezbędne do prowadzenia badań. W badaniach genetycznych służą do uwidocznienia polimorfizmu białek związanych z różnic w budowie DNA. Znajdują zastosowanie m.in. w badaniu zmienności genetycznej populacji drzew, w badaniach filogenetycznych, w rozpoznawaniu przynależności szczepów do określonych klonów, kontrolowanego zapylania, przepływu genów wewnątrz populacji oraz określania systemów kojarzenia. Umożliwiają określenie efektywnej wielkości populacji, poziomu heterozygotyczności, samozapłodnienia.
Izoenzymy jednak nie charakteryzują zmienności całego genomu osobnika, gdyż umożliwiają badanie jedynie pośrednio- bo na poziomie białek, zmienność ograniczonej liczby genów. Tylko 30% substytucji aminokwasowych, które są źródłem polimorfizmu izoenzymów, ma wpływ na zmianę ładunku elektrycznego cząsteczek białka. Utrudnieniem jest także różna ekspresja izoenzymów w poszczególnych tkankach jednego osobnika i stosunkowo niewielka ilość dostępnych do badań loci oraz trudność w zautomatyzowaniu analiz.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Dr Anna Zawadzka

Polak –Borecka M. 2006. Genetyka populacyjna drzew leśnych. Str. 11-15. Kraków
Lewandowski A. 2006. Wykorzystanie izoenzymów jako markerów genetycznych. W: Sabor J. (red). Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. str. 77-83. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Publikacje powiązane tematycznie

Polak –Borecka M. 2006. Genetyka populacyjna drzew leśnych. Kraków
Lewandowski A. 2006. Wykorzystanie izoenzymów jako markerów genetycznych. W: Sabor J. (red). Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. str. 77-83. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-11-22 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt