Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jagodzisk czernicowych klasyfikacja

(uboczne użytkowanie lasu), Podział jagodzisk (miejsc występowania krzewinek borówki czernicy) według kryteriów: typu jagodziska (drobnokępowy, kępowy, płatowy, łanowy), rodzaju zwarcia (słabe, umiarkowane, silne, nierównomierne), klasy wysokości krzewinek (niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie). Klasyfikację stosuje się w ramach inwentaryzacji zasobów borówki czernicy. W przypadku innych gatunków owocodajnych runa leśnego, np. borówki brusznicy konieczna jest korekta przyjętych dla borówki czernicy klas wysokości krzewinek.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Głowacki S. 1986. Charakterystyka przyrodnicza i gospodarcza jagodzisk borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) w Bieszczadach. Wyd. SGGW, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Barszcz A. 2014. Surowce leśne. Materiały do wykładów. ZULiD, UR Kraków. Głowacki S. 1995. Wybrane materiały do ćwiczeń z ubocznego użytkowania lasu. Wyd. SGGW, Warszawa. Grochowski W. 1990.Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

owoc borówki czernicy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt