Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jakość hodowlana drzewostanów

(urządzanie lasu), ocenę jakości hodowlanej drzewostanów należy wykonywać według kryteriów ujętych w formie tabeli.
Jakość hodowlana, jako wypadkowa oceny według przyjętych kryteriów zdrowotności oraz wzrostu i rozwoju, może wyrażać się różnymi kombinacjami podanych wskaźników klasyfikacyjnych, np. drągowina sosnowa na siedlisku Lśw wykazująca dużą sękatość i zbieżystość może otrzymać jakość oznaczoną cyframi 14; młodnik sosnowy na siedlisku Bśw uszkodzony na skutek spałowania w stopniu powyżej 30% może otrzymać jakość określoną cyframi 31 itd.
Jakość hodowlaną drzewostanu określa się jako przeciętną dla całego drzewostanu na podstawie odpowiednich cech gatunku panującego z uwzględnieniem gatunków współpanujących (jeśli uzasadnia to ich znaczenie gospodarcze).
W drzewostanach dwupiętrowych jakość określa się oddzielnie dla pięter, najczęściej jako jakość techniczną drzew pierwszego piętra i jakość hodowlaną piętra drugiego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 38 ust. 6-8

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

jakość hodowlana drzewostanów

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt