Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jakość nasion

(hodowla lasu, szkółkarstwo), określana umownie przyjętymi klasami jakości nasion, które są znormalizowane przez Polską Normę PN-R-65700 oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy. Wg rozporządzenia najważniejszymi kryteriami określającymi jakość nasion są minimalne poziomy czystości całkowitej i zdolności kiełkowania. Polska norma ściśle określa klasę jakości nasion (od I do III kategorii), co pozwala na bezsporne zakwalifikowanie danej próbki i reprezentowanej przez nią partii nasion; Wymagania, jakie stawia rozporządzenie Ministra Środowiska odpowiadają III klasie jakości określonej przez Polską Normę. Klasę jakości nasion wraz z użytecznością siewną nasion podaje się w świadectwie oceny nasion; oba te wskaźniki informują o poprawności pozyskania i przechowywania nasion oraz ułatwiają obliczenie ilości nasion do wysiewu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt