Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jakość wody

(inżynieria leśna, hydrologia), właściwość wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do określonych celów. Bez dodatkowego określenia celu jakość wody jest rozumiana jako przydatność dla zaopatrzenia ludności. Jakość wody określa się porównując analizę ocenianej wody z odpowiednimi przepisami lub normami. W związku z tym pojęcie jakość wody. jest różnie rozumiane w poszczególnych państwach (ze względu na stosowanie zróżnicowanych kryteriów), a nawet w danym kraju, ze względu na okresowe zmiany przepisów i zróżnicowane użytkowanie wód. Przy określaniu jakości wody ocenia się jej skład chemiczny, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne, właściwości organoleptyczne oraz skład bakteriologiczny. Przekroczenie ocenianych wskaźników jakości wody świadczy o zanieczyszczeniu geogenicznym lub antropogenicznym wody (zanieczyszczenia wód podziemnych). Wody powierzchniowe i podziemne różnią się jakością. Jakość wód podziemnych jest z reguły wyższa niż powszechnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Wody podziemne wykazują też mniejsze wahania jakości, w naturalny sposób są bowiem lepiej chronione przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.ang. water quality, quality of water
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt