Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jarząbek

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Tetrastes bonasia, ang. Hazel Grouse) ptak z rodziny Phasianidae (kurowate), rzędu Galliformes (grzebiące). Długość ciała 34-39 cm, masa ciała 305-490 g. Kurak leśny, nieco większy od kuropatwy. Całe upierzenie gęsto plamkowane brązowo, szaro i czarno. Nieznaczny dymorfizm płciowy. Samiec wyróżnia się bardziej szarą tonacją ubarwienia i ma czarne gardło, podczas gdy samica jest bardziej brunatna. Ogon szary z czarną pręgą przy końcu. W Polsce występuje głównie na północnym-wschodzie, w Górach Świętokrzyskich i w Karpatach, ponadto mniej licznie na lubelszczyźnie i zamojszczyźnie. Zamieszkuje lasy - chętnie mieszane, z udziałem świerka. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 7-11 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 23-27 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek osiadły. Pożywienie: pąki, liście, kwiaty, jagody, wiosną także owady. Liczebność w Polsce szacowana na 35-45 tysięcy par. Widywany rzadko z powodu skrytego trybu życia. Wiosną jego obecność zdradza głos tokowy, złożony z serii zaskakująco wysokich – jak na tak dużego ptaka – gwizdów. Naśladując ten głos, można niekiedy przywabić tokującego osobnika. Gatunek łowny. Okres polowań od 1 września do 30 listopada.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

jarząbek

Rysunki

jarząbek

Tabele

jarząbek

Mapy

jarząbek

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt