Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jaskier

(botanika leśna, rośliny zielne), Ranunculus – rodzaj z rodziny Ranunculaceae (jaskrowate) reprezentowany w Polsce przez 24 gatunki dziko rosnące. W lasach najczęściej występują 4 gatunki. Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus L.) o dużych dolnych liściach dłoniasto 3-5-klapowych, łodydze, liściach i szypułkach kwiatowych odstająco, miękko owłosionych, jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe).  Jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus L.) ma liście odziomkowe okrągłe o sercowatej nasadzie i brzegu karbowanym, łodygowe – palczastosieczne o łatkach ząbkowanych. Należy również do gatunków charakterystycznych rzędu Fagetalia, a ponadto – do wyróżniających grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum).  Jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos L.) – łodyga przylegająco owłosiona, blaszki liści odziomkowych 3-5-sieczne o odcinkach głęboko 3-dzielnych, podzielonych na równowąskie łatki. Górne liście 3-sieczne; łatki lancetowate i równowąskie. Kwiaty złocistożółte. Gatunek charakterystyczny dla świetlistych dąbrów ze związku Potentillo albae-Quercion petraeae.      Jaskier rozesłany (Ranunculus repens L.) o płożących się rozłogach nadziemnych jest pospolitą rośliną w zbiorowiskach  niskich muraw w miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych ze związku Agropyro-Rumicion crispi. Często rośnie w olsach, przy brzegach jezior i w dolinach rzecznych. Jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus L.) charakteryzuje się wyraźną różnopostaciowością liści – dolne (odziomkowe) są okrągławe, 3-5 dzielne i piłkowane, a wyższe (łodygowe) –sieczne o wąskich i całobrzegich odcinkach. Płatki pierwszych kwiatów bywają niedorozwinięte.  Gatunek charakterystyczny dla żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea i wyróżniający grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici-Carpinetum). W górskich  lasach i zaroślach liściastych występuje jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius L.) o odziomkowych liściach 3-7-dzielnych i białych kwiatach.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Władysław Danielewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt