Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jednorazowa obserwacja samic brudnicy mniszki wykonana metodą transektu (10 drzew) w roku

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), celem kontroli występowania brudnicy mniszki – Lymantria monacha (L.) jest ocena stopnia zagrożenia drzewostanów iglastych i mieszanych z przewagą gatunków iglastych w wieku powyżej 20 lat. Kontrola ta jest czynnością obowiązkową.
Podstawą opracowania prognozy zagrożenia jest liczba samic zaobserwowanych na drzewach. Do przeglądu i oceny zagrożenia drzewostanów przystępuje się w okresie kulminacji lotu samic, którą ustala się na podstawie kontroli i analizy odłowu samców do pułapek feromonowych. Gdy zmniejszy się liczba odłowionych samców, następuje kulminacja lotu samic.
Dane do opracowania prognozy uzyskuje się poprzez jednorazowe zarejestrowanie liczby samic siedzących na drzewach w okresie kulminacji rójki, metodą dwudziestu drzew lub metodą transektu (wyboru metody dokonuje ZOL w porozumieniu z RDLP)
Metoda transektu polega na liczeniu samic brudnicy mniszki na 10 kolejno wybranych drzewach w miejscu o największym zagęszczeniu populacji, zlokalizowanym podczas jednorazowego przejścia przez oddział wzdłuż transektu.Wyniki obserwacji wpisuje się do formularza nr 9.
Formularz ten przechowywany jest w formie elektronicznej w nadleśnictwie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Ochrony Lasu

Zdjęcia

Rysunki

jednorazowa obserwacja samic brudnicy mniszki wykonana metodą transektu (10 drzew) w roku

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt