Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jednostka pochłaniania w leśnictwie

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla (CO 2) pochłonięty netto przez określone lasy i inne grunty, wchodzące w skład gospodarstwa leśnego, objęte gospodarką leśną, prowadzoną na podstawie: 1) planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu, decyzji, o których mowa w art. 19 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach; 
2) ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach – w gospodarstwach leśnych, nie objętych planami i decyzjami, o których mowa w pkt.1).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt