Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jednostka taksonomiczna

(botanika leśna, systematyka roślin), jeden z poziomów w systemie organizmów żywych. Według Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej głównymi rangami taksonów w porządku wstępującym są: gatunek (species), rodzaj (genus), rodzina (familia), rząd (ordo), klasa (classis), gromada (divisio), i królestwo (regnum). Jeśli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby rang taksonów, to nazwy dla nich tworzy się przez dodanie przedrostka pod- (sub-), np. podkrólestwo (subregnum), podgromada (subdivisio) podklasa (subclassis) itd., lub dodanie takich jednostek, jak np.: plemię (tribus) i podplemię (subtribus) poniżej podrodziny, sekcja (sectio), podsekcja (subsectio), seria (series) i podseria (subseries) poniżej podrodzaju oraz odmiana (varietas), pododmiana (subvarietas), forma (forma) i podforma (subforma) poniżej podgatunku.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
McNeill J i in. 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). http://ibot.sav.sk/icbn/framest/0001Viennatitle.htm.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt