Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jednostki pomiarowe hałasu

(ergonomia w leśnictwie), z uwagi na fakt, że rozpiętość intensywności fali pola akustycznego jest bardzo duże (od stutysięcznych części do kilkudziesięciu jednostek) wprowadzono zgodnie z prawem Webera - Fechnera skalą logarytmiczną w dB, przyjmując za poziom odniesienia parametry odpowiadające w przybliżeniu progom słyszalności dla tonu o częstotliwości 1000 Hz. Zgodnie z tym założeniem poziom ciśnienia akustycznego w dB wyrażany za pomocą wzoru podanego w zakładce Tabela, gdzie odpowiednio:  P - poziom ciśnienia akustycznego w określonym punkcie  pola akustycznego, w [Pa], Po - poziom odniesienia ( wartość ciśnienia równa  P= 2 * 10-5  [Pa] ).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN/94-N-01307. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Polski Komitet Normalizacyjny.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt