Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jednostki typologiczne siedlisk leśnych

(siedliskoznawstwo leśne), jednostki wyróżniane w stosowanej w Polsce metodzie diagnozowania siedlisk leśnych "metodzie typologicznej IBL", metodzie ekologicznej. Podstawową jednostką jest typ siedliskowy lasu, w ramach którego są wyróżniane jednostki niższego rzędu: odmiany krainowe, odmiany fizjograficzno-klimatyczne, wariant uwilgotnienia, rodzaj siedliska, stan siedliska, typ lasu, typ drzewostanu

ŹRÓDŁO (AUTOR)

R. Zielony
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt