Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kapilarność bierna

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), wysokość na jakiej utrzymuje się woda w gruncie przy stopniowym obniżaniu jej zwierciadła (PN-86/B-02480). A. Szymański (2007) podaje: jeżeli zachodzi obniżenie się poziomu zwierciadła wody w stosunku do poziomu wody w kapilarach, to mamy do czynienia z kapilarnością bierną. W takich przypadkach różnica wysokości pomiędzy poziomem menisków w kapilarach i poziomem swobodnego zwierciadła wody może być bardzo duża. Maksymalną możliwą do uzyskania różnicę poziomów menisków wody kapilarnej i zwierciadła wody nazywamy kapilarną wysokością bierną Hkb.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt