Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)

gatunek nietoperza z podrodziny mroczków (Vespertilioninae) w rodzinie mroczkowatych (Vespertilionidae). Jeden z najmniejszych nietoperzy w Europie, bardzo podobny do karlika drobnego. Długość przedramienia 28-34,6 mm, masa ciała 3,5-9 g. Przedramiona i pyszczek bardzo ciemne. Pyszczek wydłużony, ku końcowi zwęża się stopniowo. Uszy bardzo krótkie, ledwo widoczne, trójkątne, zaokrąglone. Koziołki rogalikowate, szerokie, krótkie. W ubarwieniu brak kontrastu między grzbietem i brzuchem. Wgłębienie między nozdrzami gładkie, bez pionowego grzbieciku. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony - występuje w całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii. Gatunek synantropijny. Zasiedla tereny antropogeniczne; występuje na obszarach rolniczych, we wsiach i w miastach. Kryjówki w budynkach w pobliżu drzew, w sąsiedztwie lasu. Zimuje w naziemnych częściach budynków. Lot niski (2-5 m nad ziemią), dość wolny, zwinny. Wylatuje na żer wcześnie, tuż po zachodzie słońca. Żeruje nad wodami oraz we wsiach, parkach, nad łąkami, na skraju lasu. Ofiary (głównie drobne muchówki) chwyta w powietrzu. Gody od połowy lipca do końca września-początku października, urodzenia młodych (zwykle dwoje) w drugiej połowie czerwca. Kolonie rozrodcze razem z karlikiem większym, nockiem Brandta i/lub mroczkiem późnym, nigdy z bliźniaczo podobnym karlikiem drobnym. Gatunek osiadły. Maksymalna długość życia: ponad 16 lat. Zagrożenia: niepokojenie w koloniach, ubywanie kryjówek. Objęty ścisłą ochroną gatunkową czynną, wymaga ochrony czynnej. Według IUCN gatunek najmniejszej troski (LC). Liczebność stabilna.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Godlevska L., Bücs S., Kruskop S.V., Gazaryan S., Benda P., Paunović M. 2020. Pipistrellus pipistrellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T85333513A22132116. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T85333513A22132116.en

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Publikacje powiązane tematycznie

Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków https://www.iop.krakow.pl/ssaki/gatunki

Godlevska L., Bücs S., Kruskop S.V., Gazaryan S., Benda P., Paunović M. 2020. Pipistrellus pipistrellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T85333513A22132116. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T85333513A22132116.en

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.

Kowalski M., Lesiński G. 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-16 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt