Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

karta dokumentu źródłowego opisu taksacyjnego

(urządzanie lasu), podstawowy dokument źródłowy opisu taksacyjnego wypełniany przez taksatora w terenie. Składa się on z kilku części:Strona 1- nagłówka z adresem leśnym,- opisu wydzielenia,- opisu siedliska,- opisu drzewostanu.Strona 2- opisu osobliwości przyrodniczych,- opisu powierzchni nie tworzących wydzielenia,- wskazań gospodarczych,- informacji różnych.Strony dodatkowe:Kontrole:Strona jest wypełniana po wprowadzeniu wszystkich danych opisu taksacyjnego i przeprowadzeniu kontroli logicznych. Ewidencja – jest wypełniana po pobraniu danych z SILP.Dla wybranego wydzielenia możliwy jest podgląd danych ewidencyjnych dla wydzielenia: numer, powierzchnia oraz adres administracyjny działki (lub działek) do jakiej jest przywiązane wydzielenie, a także dane dla użytków w działce: kod użytku, klasa jakości gleby, powierzchnia użytku.LMP (Leśny Materiał Podstawowy) - jest wypełniona po pobraniu danych z SILP.Możliwe jest podgląd przypisanych do wydzielenia obiektów Leśnego Materiału Podstawowego. Przypisywanie obiektów LMP do wydzieleń możliwe jest w trybie edycji w oknie Wykaz obiektów LMP. Karty źródłowe drukowane są przed rozpoczęciem prac taksacyjnych dla każdego wydzielenia wg stanu SILP. Karta jest częściowo wypełniona danymi, które z dużym prawdopodobieństwem są prawidłowe. W przypadku potrzeby zmiany tych danych należy przekreślić wydrukowaną wartość i wpisać obok poprawną. Pozostałe dane wypełniane są przez taksatora. Taksator posiłkuje się dodatkowo wydrukiem karty drzewostanowej, która zawiera pełny opis taksacyjny wg stanu SILP oraz wykaz czynności gospodarczych wykonanych w danym wydzieleniu. Poszczególne pola karty wypełniane są poprzez wpisywanie odpowiednich kodów. Można posługiwać się systemem kodów literowych (skrótów) lub systemem kodów numerycznych. Docelowo w bazie danych przechowywane będą kody literowe. Zamiana kodów numerycznych na literowe następuje automatycznie na etapie wprowadzania danych do systemu komputerowego. W dokumencie występuje kilka pól o charakterze logicznym (tak lub nie). Pola te to Nowe wydzielenie, Sporny, Pilność zabiegu, Pow zred. Pola te wypełniane są krzyżykiem (X), jeżeli chcemy potwierdzić występowanie danej informacji.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja programu TAKSATOR

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt