Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych

(ergonomia w leśnictwie), karty są podstawowym źródłem informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego oraz o zasadach postępowania z nimi na etapie produkcji, w transporcie, podczas stosowania i magazynowania. Dane zawarte w Kartach są przedstawione w formie zgodnej z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 3 lipca 2002 r.  (DzU nr 140, poz. 1171; zm.: DzU 2005, nr 2, poz. 8) oraz rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (DzU nr 201, poz. 1674).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
CIOP Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt