Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kataster wodny

(inżynieria leśna, hydrologia), system informacyjny gospodarki wodnej służący do gromadzenia i aktualizacji danych w zakresie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników wody i pozwoleń wodnoprawnych, urządzeń wodnych, energetyki wodnej, żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. Kataster wodny składa się z katastru centralnego i katastrów regionalnych z uwzględnieniem podziału na dorzecza lub ich części. Kataster wodny służy do ewidencjonowania i bilansowania zasobów wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych.ang. water register
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt