Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategoria geotechniczna

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), kategoria zagrożenia bezpieczeństwa, wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji. Na przykład zaporę ziemną projektowaną na zwietrzałym podłożu skalistym w strefie sejsmicznej kwalifikuje się do kategorii geotechnicznej 3. Kategorie geotechniczne podane są w Eurocode 7 (ENV 1997-1). Projektowane konstrukcje kwalifikuje się do jednej z trzech kategorii geotechnicznych: 1, 2 i 3. Kategoria geotechniczna 1 obejmuje najprostsze i małe konstrukcje z pomijalnym ryzykiem dla życia i mienia, kategoria 2 - typowe konstrukcje i fundamenty bez skomplikowanych sytuacji obciążeniowych i trudnych warunków geotechnicznych i kategoria 3 - bardzo duże lub niezwykłe konstrukcje, których budowa związana jest z wielkim ryzykiem, zlokalizowane na terenach o wyjątkowo trudnych warunkach geotechnicznych (w tym o wysokiej sejsmice).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt