Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategoria zagrożenia pożarowego lasu

(ochrona przeciwpożarowa), suma punktów uzyskanych przez nadleśnictwo na podstawie następujących parametrów: średniej rocznej liczby pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat, sumy udziałów procentowych powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach Bs, BŚw, BMŚw, Bw, BMw, Lł, warunków klimatycznych określonych współczynnikiem hydrotermicznym Sielaninowa. Wyróżnia się I kategorię zagrożenia pożarowego, II kategorię i III- najniższą - drzewostany najmniej zagrożone powstaniem pożarów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu; CILP; Warszawa 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt