Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategorie lasów ochronnych

(urządzanie lasu), w opisie taksacyjnym kategorie ochronności podaje się zgodnie z odpowiednią decyzją ministra środowiska o uznaniu lasu za ochronny, wyróżniając następujące kategorie wiodące i ich kody literowe:1) glebochronne – OCH GLEB,2) wodochronne – OCH WOD,3) trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu – OCH USZK,4) cenne fragmenty rodzimej przyrody – OCH CENNE,5) stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne – OCH BADAW,6) nasienne – OCH NAS,7) ostoje zwierząt – OCH OSTOJ,8) w miastach i wokół miast – OCH MIAST,9) uzdrowiskowe – OCH UZDR,10) obronne – OCH OBR.Uwaga: ponieważ kategorie ochronności najczęściej nakładają się na siebie, w programie TAKSATOR umożliwiono zapisanie, a następnie ujawnienie w opisach taksacyjnych nie tylko kategorii ochronności uznanej za wiodącą, ale też pozostałe kategorie, uznane za istotne dla zaleceń ochronnych (np. OCH GLEB, OCH WOD, OCH MIAST).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 25 ust. 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt