Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategorie obszarów chronionych wg IUCN

(Ochrona przyrody), działająca w ramach IUCN - Światowa Komisja ds. Obszarów Chronionych (IUCN World Commission on Protected Areas - WCPA) zdefiniowała następujące kategorie obszarów chronionych:
Ia - Ścisły rezerwat przyrody (Strict Nature Reserve)
Ib - Obszar naturalny (Wilderness Area)
II - Park narodowy (National Park)
III - Pomnik przyrody (Natural Monument)
IV - Obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej (Habitat/Species Management Area)
V - Obszar chronionego krajobrazu/morza (Protected Landscape/Seascape)
VI - Obszar chroniony o użytkowanych zasobach (Managed Resource Protected Area)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt