Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategorie zagrożenia gatunków

(botanika leśna, ochrona roślin), grupy taksonów klasyfikowanych ze względu na stopień ich zagrożenia wyginięciem na stanowiskach naturalnych. Według IUCN (International Union for the Conservation of Nature – Międzynarodowa Unia Ochrony przyrody i jej Zasobów) są to następujące kategorie;1. Wymarłe (extinct) – gatunki, które nie są już znane z występowania w naturze, po powtarzalnych poszukiwaniach na byłych stanowiskach i w innych znanych bądź prawdopodobnych miejscach;2. Silnie zagrożone (andangered) – gatunki zagrożone wyginięciem, których przetrwanie jest bardzo mało prawdopodobne, jeśli nadal działać będą czynniki powodujące spadek liczebności;3. Wysokiego ryzyka (vulnerable) – uważa się za prawdopodobne, że gatunki te w najbliższej przyszłości przemieszcza się do kategorii silnie zagrożonych, jeśli w dalszym ciągu działać będą na nie te same czynniki; 4. Rzadki (rare) – gatunki o małych światowych populacjach, które nie zaliczają się do kategorii silnie zagrożonych czy wysokiego ryzyka, ale będące w obliczu ryzyka;5. Nieokreślone (inderterminate) – gatunki, o których wiadomo, że są silnie zagrożone, wysokiego ryzyka, lub rzadkie, ale nie ma wystarczających informacji, aby określić która kategoria jest odpowiednia.6. Niedostatecznie poznane (insufficiently known) – gatunki, które podejrzewa się, że należa do jednej z powyższych kategorii, ale nie jest to ostatecznie ustalone z powodu braku danych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt