Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategorie zagrożenia wg IUCN

(Ochrona przyrody), Kategorie zagrożenia wg IUCN – wprowadzone w roku 2000.
EX (ang. extinct) - całkowicie wymarłe, oznaczane znakiem †
EW (ang. extinct in wild) - wymarłe w stanie dzikim - klasyfikuje się jako wymarłe na wolności, co oznacza, że pojedyncze okazy, czy nawet populacje mogą żyć jeszcze w hodowlach i ogrodach zoologicznych;
CR (ang. critically endangered) - krytycznie zagrożone wymarciem w stanie dzikim;
EN (ang. endangered) - zagrożone - przypisuje się im bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim;
VU (ang. vulnerable) - narażone - gatunki, którym przypisuje się wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim;
NT (ang. near threatened) - bliski zagrożoniu wymarciem, gatunek, który w tym momencie nie może być jeszcze zaliczony do kategorii VU, ale przewiduje się, że może to nastąpić w przyszłości;
LC (ang. least concern) - gatunki najmniejszej uwagi, nie kwalifikujące się do wyżej wymienionych kategorii zagrożenia;
DD (ang. data deficient) - gatunki, których stopień zagrożenia nie został jeszcze określony w skutek niedokończonych badań pod tym kontem;
NE (ang. not evaluated) – gatunki dla których nie oszacowany zagrożenia według kryteriów IUCN.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Powiązane hasła

IUCN

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt