Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategoryzacja obwodów łowieckich

(łowiectwo), polega na wycenie punktowej wartości obwodu łowieckiego w kontekście gospodarki łowieckiej. Ilość punktów przyznana określonemu obwodowi łowieckiemu uzależniona jest od liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny, jej pozyskania oraz walorów środowiska (dodatnich i ujemnych). Kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych dokonuje zespół powołany przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, natomiast obwodów  łowieckich polnych zespół powołany przez zarząd województwa. Od kategorii obwodu łowieckiego uzależniona jest wysokość czynszu dzierżawnego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Jan Błaszczyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt