Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

katena glebowa

(Gleboznawstwo leśne), katena lub toposekwencja, to prawidłowe następstwo występowania skał, elementów geomorfologii, gleb w profilu rzeźby terenu. Katena glebowa to powtarzalna → sekwencja gleb w przestrzeni geograficznej, silnie związana z morfologią terenu. Ich występowanie najłatwiej dostrzec w układzie prostopadłym do warstwic. Przykładem katen są gleby w układzie przekrojowym przez wydmy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kowalkowski A., Ludwikowska M., 1993. Katena gleb na południowym stoku Góry Plebańskiej w zlewni rzeki Bobrzyczki. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego, nr 1, 101-108. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.

Publikacje powiązane tematycznie

Kowalkowski A., 2004: Rozpoznawanie i klasyfikacja wytworzonych w środowisku peryglacjalnym i ekstraperyglacjalnym stref przekształceń i glebopokryw stokowych. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 5, s. 47-94, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.
Kowalkowski A., 1999: Ewolucja gleb w holocenie. W: L. Starkel (red.) Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa: 127-137.
Zagórski Z., Kwasowski W., 2007: Katena gleb Chorośla – Wrzosów. Przewodnik Terenowy Konferencji "Gleba w czasie i przestrzeni". Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie. 19-47.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt