Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kazarka rdzawa

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Tadorna ferruginea, ang. Ruddy Shelduck) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 58-70 cm, rozpiętość skrzydeł 110-135 cm, masa ciała 925-1600 g. Ubarwienie rdzawobrązowe z jaśniejszą kremoworudawą głową. W locie widoczne białe pokrywy nad- i podskrzydłowe skontrastowane z czarnymi lotkami. Dziób i nogi czarne. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec w szacie godowej ma czarną obrożę na szyi. W Europie zamieszkuje naturalnie wyłącznie Bałkany i Krym. Większość osobników zalatujących do Polski (a nawet sporadycznie się gnieżdżących!) pochodzi zapewne z niewoli. Spotykana na wodach śródlądowych i morskich oraz łąkach. Pożywienie: głównie rośliny, także drobne bezkręgowce. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

kazarka rdzawa

Tabele

Mapy

kazarka rdzawa

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt