Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

(Państwowe Gopspodarstwo Leśne Lasy Państwowe), Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, są organami właściwymi w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi we władaniu Lasów Państwowych. Kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych LP są też, w określonym zakresie, organami administracji publicznej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Tomaszewski K. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt