Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kierownik budowy (robót)

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Powoływana jest przez inwestora do nadzorowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami PN oraz BHP. Podstawą działania kierownika budowy jest zawarta umowa z inwestorem oraz protokolarne przyjęcie (z wpisem do dziennika budowy) i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Obowiązki i prawa kierownika budowy reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane art.21a, 22, 23 (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt