Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa pracy

(ergonomia w leśnictwie), w leśnictwie są uzależnione od prywatyzacji prac leśnych. Wypadki przy pracy w leśnictwie są ciągle zjawiskiem występującym w znacznym rozmiarze. Poziom bezpieczeństwa determinowany jest przez szereg czynników. W obliczu prywatyzacji prac leśnych większość praktycznych działań w zakresie bezpieczeństwa pracy przechodzi z Lasów Państwowych do Zakładów Usług Leśnych. Minimalne poziomy z zakresu bezpiecznego zachowania się oraz bezpiecznych i najmniej szkodliwych warunków pracy określone zostały w Kodeksie Pracy, Polskich Normach, resortowych aktach normatywnych i instrukcjach. Poziom bezpieczeństwa pracy kształtowany jest przez wszystkie grupy osób pracujących (pracodawców i pracobiorców). Bardzo istotny  wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy wywierają sami robotnicy zajmujący najniższe stanowiska pracy.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt