Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klasa bonitacyjna gleby, klasa gleby

(Gleboznawstwo leśne), bonitacja gruntów uprawnych to ocena wartości użytkowej gleby, uwzględniająca jej żyzność, stosunki wodne, kulturę uprawy, warunki klimatyczne, rzeźbę terenu oraz niektóre elementy gospodarowania. Bonitację gleb wyraża się w klasach. Przeprowadza się ją w celu ujednolicenia ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. W polskim systemie bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 klas gleb użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI. Zasady klasyfikacji i podstawy prawne zawiera → tabela klas gruntów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.

Publikacje powiązane tematycznie

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.

Powiązane hasła

tabela klas gruntów

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt