Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klasa drogi publicznej

rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych. Wyróżnia się klasy dróg i ich oznaczenie symbolem: 1) autostrady, oznaczone dalej symbolem "A",
2) ekspresowe, oznaczone symbolem "S",
3) główne ruchu przyspieszonego, "GP",
4) główne, "G",
5) zbiorcze, "Z",
6) lokalne, "L",
7) dojazdowe, "D".

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000124/O/D20160124.pdf 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt