Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klastyczne osady

(Gleboznawstwo leśne), osady klastyczne (okruchowe) składają się z nagromadzonych, różnej wielkości i genezy, okruchów minerałów oraz skał w stanie luźnym lub scementowanym. Zwietrzałe skały dają materiał luźny, które po przetransportowaniu są gromadzone w ośrodkach sedymentacji (zwykle morza, oceany, a także doliny, kotliny). W ośrodkach tych początkowo występują jako skały klastyczne luźne, które następnie mogą ulec procesowi diagenezy, nadającej im zwięzłość i twardość. Do osadów klastycznych należą → psefity, → psamity, → aleuryty i → pelity.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Zdjęcia

klastyczne osady

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt