Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klasy jakości wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, służące do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu do różnych celów. Przy monitoringu wód podziemnych stosuje się podział na cztery klasy: Ia – najwyższej jakości, Ib – wysokiej jakości, II – średniej jakości, III– niskiej jakości. O przynależności wód do określonej klasy decydują stężenia wskaźników jakości wód, nieprzekraczające ustalonych dla danej klasy wartości.ang. grades of ground water quality
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt