Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klasy toksyczności

(ergonomia w leśnictwie), przyjęcie klas toksyczności wynikało z konieczności dostosowania przepisów polskich do wymagań FAO, EPPO, GATT. Od roku 1966 obowiązuje Rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U z 12.03.1996 r, nr 48, poz.212). W tym Zarządzeniu określono m.in.: zasady zaliczania środków do klas toksyczności dla ludzi, pszczół, ryb i innych organizmów wodnych oraz wymagania dotyczące treści ich etykiet-instrukcji stosowania. Uwzględniając wymagania Unii Europejskiej wprowadzono 4 klasy toksyczności dotyczące formy użytkowej danego środka, a nie jak do tej pory jego substancji aktywnej (tab).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U z 12.03.1996 r, nr 48, poz.212).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt