Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klasyfikator grzybów

(uboczne użytkowanie lasu), uprawnienie nadawane na mocy rozporządzeń ministra zdrowia przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych w zakresie znajomości gatunków grzybów jadalnych, wyłącznie w stanie świeżym oraz do wystawiania odpowiednich atestów. Klasyfikator grzybów powinien być zatrudniony w miejscach sprzedaży grzybów w stanie świeżym (sklepy, place targowe).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 17 maja 2011 r. r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz.U. 11.115.672 z dn. 7.06.2011.).

Powiązane hasła

grzyboznawca

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt