Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

klimat

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. klima = strefa], prawidłowość i następstwo procesów atmosferycznych zachodzących w danym rejonie w wyniku długoletniego oddziaływania promieniowania słonecznego, cyrkulacji powietrza i właściwości podłoża, warunkujących w danym miejscu charakterystyczny układ pogody. Kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, szaty roślinnej i właściwości fizycznych danego obszaru, ciepła wnętrza Ziemi i otrzymywanego od Słońca, a także pod wpływem działalności człowieka. Najważniejszymi jego elementami są: temperatura, opady, wiatry, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza i zachmurzenie. Jest ważnym czynnikiem ekologicznym. Ze względu na wielkość obszaru, w stosunku do którego odnotowuje się określone czynniki atmosferyczne, wyróżnia się;
geoklimat – klimat wielkich obszarów obejmujący część kontynentu lub oceanu, pod którego wpływem kształtują się strefy klimatyczno-roślinne kuli ziemskiej;
makroklimatklimat określonego regionu geograficznego;
mezoklimat (lokalny) – klimat wybranych elementów geograficznych (np. jeziora, doliny rzecznej, wzniesień i grzbietów górskich) mających wpływ na kształtowanie się poszczególnych ekosystemów;
topoklimatklimat niewielkiego obszaru o jednolitym charakterze (np. brzeg jeziora, polana leśna, brzeg rzeki) kształtujący konkretne zbiorowiska roślinne;
mikroklimat – odnoszący się do małych form terenowych, na który silny wpływ ma roślinność (fitoklimat), np. klimat koron drzew, zadrzewienia śródpolne, miedze.
Klimaty kuli ziemskiej występują strefowo i układają się równoleżnikowo. W każdej strefie klimatycznej wyróżnia się różne typy klimatów związane ściśle z rzeźbą terenu i położeniem względem oceanu; np. górski, kontynentalny, śródziemnomorski, pustyń.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt