Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kliny mrozowe

(Gleboznawstwo leśne), pęknięcia mrozowe powstają w glebach zbudowanych z utworów klastycznych luźnych, które silnie przemarzają podczas szybkiego spadku temperatury poniżej −10 °C. Pękanie jest wynikiem termicznego kurczenia się lodu i osadu przepełnionego lodem. Powstają liczne spękania i szczeliny, które wypełniają się materiałem zapadającym z górnych warstw. Kolejne rozmarzania i zamarzania prowadzą do rozszerzenia i pogłębienia już istniejących klinów. Obecność takich form w glebie dowodzi jej peryglacjalnej genezy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt