Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Klub Przyrodników

(Ochrona przyrody), to organizacja pozarządowa działająca na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, prowadząca aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał w 1983 roku w Świebodzinie, a oficjalnie zarejestrowany został w roku 1989. Do roku 2001 nosił nazwę Lubuski Klub Przyrodników. Główna działalność Klubu to wykonywanie inwentaryzacji i waloryzacje przyrodniczych, dokumentacji projektowych i planów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Najstarszy i najbardziej znany z nich to kompleks muraw kserotermicznych w Owczarach. Co roku Klub organizuje konferencje, warsztaty i kursy, a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody. W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi Muzeum Łąki w Owczarach koło Kostrzyna. W ramach działalności wydawniczej, publikuje ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy", biuletyn "Bociek” oraz serię "Monografie przyrodnicze". Fundusze Klubu powstają głównie ze środków pozyskanych w ramach dotacji (Fundusze UE a także krajowe) różnych instytucji, z działalności gospodarczej (sprzedaż usług) oraz w mniejszym zakresie ze sprzedaży towarów oraz ze składek członkowskich.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Powiązane hasła

NGOorganizacje pozarządowe

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt