Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

KNX

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), robocza nazwa projektu związanego z wdrożeniem stanowiska leśniczego. Prace nad projektem rozpoczęto w 2009 roku. Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie jednolitego w skali PGL LP środowiska systemowego na komputery PC/notebooki dla pracowników terenowych. Rozwiązanie ma udostępnić leśniczemu wszystkie niezbędne elementy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz ma wyeliminować konieczności tworzenia dedykowanego oprogramowania na PC dla leśniczych. Podstawowymi celami są:
A. Umożliwienie leśniczym dostępu do bieżących informacji z bazy danych nadleśnictwa, w tym mapy numerycznej, co w sposób zasadniczy przyspieszy obieg informacji i zminimalizuje konieczność wizyt w nadleśnictwie lub angażowania pracowników np. działu technicznego w przygotowywania raportów dla leśniczych;
B. Umożliwienie szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych w kancelarii leśniczego obowiązujących wzorów formularzy, norm i przepisów oraz instrukcji obowiązujących w PGL LP;
C. Poprawienie ergonomii pracy związanej z wprowadzaniem danych do urządzenia mobilnego (możliwość przechwycenia ekranu rejestratora na pełnowymiarowy monitor i praca z aplikacjami leśnymi przy pomocy klawiatury i myszki) wraz z możliwością drukowania dokumentów z tego terminala na laserowej drukarce A4;
D. Udostępnienie szerokiego zestawu narzędzi (aplikacji) biurowych;
E. Upowszechnienie rozwiązania organizacyjnego opartego na komunikacji za pomocą poczty elektronicznej,
F. Umożliwienie leśniczym dostępu do stron intranetowych PGL LP oraz serwisów prawnych i bazy aktów własnych, co ma wpłynąć na poprawę przepływu informacji (wykorzystanie tych zasobów informacyjnych w nowej strategii komunikacji wewnętrznej);
G. Umożliwienie wykonywania szybkich, bezpiecznych i stabilnych transmisji danych z terminala mobilnego z wykorzystaniem łącza internetowego w leśniczówce. Jest to jeden z kluczowych aspektów wykorzystania stanowiska, w szczególności w lokalizacjach o słabej jakości łączach telefonii stacjonarnej i komórkowej;
H. Dzięki wdrożeniu projektu „stanowiska leśniczego” pojawiają się perspektywy rozwoju SILP (często dotychczas nieosiągalne) jak np.:
- udostępnienie na serwerze centralnym SILP dedykowanych dla leśniczego raportów (analizy istotne z punktu widzenia leśniczego);
- udostępnienie na mapie centralnej bufora szkiców leśniczego, w którym będzie można tworzyć (ręcznie lub na podstawie danych z rejestratora) dowolne szkice (w tym szkic odnowieniowy i zrębowy), które z kolei będą mogły być podstawą aktualizacji LMN w nadleśnictwie;
- udostępnienie przyjaznego środowiska graficznego opartego o technologie webowe dla leśniczego do wprowadzania bezpośrednio do bazy danych jednostki, wszystkich dokumentów sporządzanych w warunkach kameralnych (np. związanych z dokumentacja płacową dla firm usługowych oraz dokumentacją planistyczną);
- powyższe jest urzeczywistnieniem idei przeniesienia niektórych modułów z terminala mobilnego, które są obsługiwane głównie w warunkach kameralnych, do przyjaźniejszego środowiska pracy, tj. na komputer stacjonarny leśniczego;
- rozwiązania te będą niewątpliwie służyły podniesieniu jakości i wiarygodności danych wprowadzanych w oparciu o dane rzeczywiste on-line, a zastąpienie ogniwa pośredniego do zbierania części danych jakim jest urządzenie mobilne, na rzecz wprowadzania danych bezpośrednio na serwer centralny SILP, wyeliminuje to ponadto wszelkie błędy związane z transmisją danych.

Na komputerze uruchamiany jest (bezpośrednio z pamięci flash) odpowiednio zmodyfikowany system operacyjny z rodziny linux, zawierający wszystkie potrzebne do pracy elementy. Rozwiązanie takie daje następujące korzyści:
- możliwość wykorzystania dowolnego komputera (bez systemu operacyjnego i bez dysku);
- brak opłat licencyjnych;
- ujednolicone, łatwe do uruchomienia i obsługi środowisko pracy (nie są potrzebne zmiany konfiguracji systemu, skróty do dokumentacji umieszczone są na pulpicie, system zawiera zestaw niezbędnych aplikacji, system w języku polskim);
- brak możliwości kasowania i zapisu na pamięci flash w praktyce eliminuje potrzebę administracji systemem. Nowe wersje administrator może wgrać na karę SD w przeciągu 2-3 min. Do zapisywania danych oraz przechowywania niektórych plików konfiguracyjnych oraz poczty służy wyodrębniona przestrzeń na karcie SD, która nie podlega resetowi przy zamknięciu systemu. Dodatkowa pamięć typu pendrive służy do wykonywania kopii zapasowych danych oraz jako dodatkowe miejsce do zapisywania dokumentów.
Dla pracowników pracujących poza biurem jednostki (np. leśniczowie, podleśniczowie) przewidziano zdalny dostęp do sieci LP poprzez system Check Point Connectra. System polega na wystawieniu w internecie specjalnej strony sieci web, dzięki której, po zalogowaniu, użytkownik ma dostęp do wybranych serwisów webowych w sieci WAN LP. Serwer systemu Connectra działa jako serwer pośredniczący Proxy, analizując ruch pod względem bezpieczeństwa. Logowanie jest zintegrowane z domeną Microsoft Active Directory (użytkownik musi mieć konto w domenie oraz musi należeć do specjalnej grupy domenowej). Dostęp do poszczególnych systemów wystawionych w connectrze realizowany jest zgodnie z procedurą nadawania uprawnień w tych systemach. Dodatkowo udostępniono dodatek umożliwiający zapięcie połączenia SSL VPN pomiędzy stanowiskiem leśniczego a siecią WAN LP.
Dzięki aplikacji umożliwiającej przejęcie pulpitu komputera w leśniczówce możliwa jest zdalna pomoc leśniczemu np. przez administratora w nadleśnictwie. Zdalna pomoc może być związana z koniecznością konfiguracji sprzętu podłączonego do stanowiska leśniczego, tj. terminala mobilnego, drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, routera itp. Rozwiązanie to eliminuje większość koniecznych wyjazdów administratora do leśniczego.
Zastosowane w projekcie rozwiązania umożliwiają szybkie wdrożenie projektu w całej organizacji przy bardzo niskim nakładzie kosztów i niewielkiej pracochłonności związanej z administracją systemem.

Powszechne wdrożenie stanowsik leśniczych we wszystkich leśnictwach w kraju wg projektu KNX zostało rozłożone na lata 2010-2012.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Artur Andrzejewski

Zdjęcia

KNX

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt