Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kokoszka

(zoologia leśna, ptaki), (dawniej: kurka wodna, łac. Gallinula chloropus, ang. Moorhen) ptak z rodziny Rallidae (chruściele), rzędu Gruiformes (żurawiowe). Długość ciała 27-31 cm, masa ciała 150-490 g. Mniejsza od łyski o brunatnym ubarwieniu z biało-czarnym podogoniem i białymi kreskami po bokach ciała. Koniec dzioba żółty, a jego nasadowa część wraz z płytką czołową jaskrawoczerwone. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce umiarkowanie rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje obficie zarośnięte wody stojące. Gniazdo zakłada na ziemi, w szuwarach, czasem na krzaku lub drzewie. W okresie IV-VI składa 5-9 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 21-22 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza 2-3 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: drobne bezkręgowce wodne i rośliny wodne. Liczebność w Polsce szacowana na 10-20 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

płytka czołowazagniazdowniki

Zdjęcia

kokoszka

Rysunki

kokoszka

Tabele

kokoszka

Mapy

kokoszka

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt