Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

(Historia i tradycja leśna), organizacja studencka powołana do życia w 1919 roku. Początkowo, pod nazwą „Koło Rolniczo-Leśne” skupiało studentów Sekcji Leśnej i Rolniczej Wydziału Rolniczo-Leśnego Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. 2 marca 1920 roku powstało Stowarzyszenie Studentów Leśników Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (powszechnie nazywane „Kołem Leśników”. Zmiana nazwy nastąpiła w związku ze zmianami organizacyjnymi Sekcji Leśnej – od tej pory Koło skupiało tylko studentów leśnictwa. W pierwszych latach funkcjonowania, Koło Leśników zajmowało się szeroko rozumianymi sprawami studenckimi – wypełnianiem zadań administracyjnych dotyczących praktyk studenckich, zasiłków dla studentów. Ważna była również działalność wydawnicza Koła – w tym celu powstała „Sekcja Skryptów”, której zadaniem było redagowanie i powielanie skryptów i pomocy dydaktycznych dla studentów. Działalność naukowa Koła Leśników polegała na organizowaniu odczytów, referatów, spotkań dyskusyjnych i obozów naukowych. Ważnym wydarzeniem kulturalnym związanym z funkcjonowaniem Koła był Bal Leśnika organizowany corocznie w okresie karnawału. Lata II wojny światowej to przerwa w oficjalnej działalności Koła Leśników, choć wielu absolwentów leśnictwa podtrzymywało w latach okupacji tradycje zapoczątkowane przed wojną. W powojennej historii Koła Leśników można wyróżnić następujące okresy:
1) 1945-1950 – funkcjonowanie w ramach Uniwersytetu Poznańskiego,
2) 1950-1956 – zawieszenie działalności z powodów politycznych,
3) 1957-1972 – działalność pod nazwą „Koło Naukowe Leśników Studentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu”,
4) 1972-2008 – „Koło naukowe Leśników Studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu”,
5) 2009 do chwili obecnej – Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Obecnie Koło Leśników prowadzi bardzo aktywną działalność naukową, skupioną w kilku Sekcjach tematycznych działających w ramach Koła. Członkowie Koła Leśników uczestniczą w konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań, organizują coroczne wyjazdy seminaryjne, a swoje prace publikują w czasopismach popularno-naukowych oraz periodykach naukowych. Ważnym elementem działalności Koła jest organizacja „Zawodów Młodych Leśników” – imprezy dedykowanej uczniom średnich szkół leśnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jarosław Szaban (red.) Historia Koła Leśników 1919-2009. Wydawnictwo PTL, Bedoń 2009

Publikacje powiązane tematycznie

Jarosław Szaban (red.) Historia Koła Leśników 1919-2009. Wydawnictwo PTL, Bedoń 2009

Zdjęcia

Koło Leśników_na pierwszym planie skrypt wydany nakładem Koła, dalej zaproszenie na Bal  Leśnika, a w głębi pierwszy znaczek KL

Rysunki

Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt