Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Komisja Projektu Planu (KPP)

(urządzanie lasu), fakultatywna debata publiczna w sprawie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” zwołana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych po uzyskaniu opinii od regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, później jednak niż w drugim kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem KPP jest omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków. W przypadku braku uwag do założeń planu oraz do projektu planu po ich opublikowaniu w B.P.RDLP, odstępuje się od zwoływania KPP.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 125 ust. 2 pkt 7

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt