Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Komisja Założeń Planu (KZP)

(urządzanie lasu), narada zwoływana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych po wykonaniu prac przygotowawczych do planu urządzenia lasu w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000”.
KZP przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia KZP ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.
Protokół ustaleń KZP sporządzany jest w dwu częściach:
Część A: wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych – zagadnienia referowane przez nadleśniczego (referat nadleśniczego);
Część B: założenia do planu urządzenia lasu. – zagadnienia referowane przez naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP (koreferat naczelnika)

Protokół ustaleń KZP jest załącznikiem do opisania ogólnego nadleśnictwa (elaboratu).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 125 ust. 2 pkt 2; § 126

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Komisja Założeń Planu (KZP)
Komisja Założeń Planu (KZP)
Komisja Założeń Planu (KZP)
Komisja Założeń Planu (KZP)

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt